Мастер-класс от «Elite»

Мастер-класс от «Elite»

5 апреля 2019 года в университете “Туран” был проведен мастер-класс на тему “Самомаркетинг. Искусство находить хорошую работу”. Представители рекрутингового агентства “Elite” рассказали студентам о допускаемых ошибках на собеседованиях, о том, как правильно себя презентовать и как найти работу мечты. Мастер-класс был проведен в рамках предстоящей карьерной ярмарки “Шаг к карьере твоей мечты”.

Организатор встречи – Центр карьеры и лидерства университета “Туран”.

Master class from “Elite”

On April 5, 2019 at the Turan university was held the master class on a subject “Samomarketing. Art to find good work”. Representatives of the recruiting agency “Elite” told students about the made mistakes on interviews, about how it is correct to present himself and how to find work of a dream. The master class was held within the forthcoming career fair “Step to Career of Your Dream”.

Organizers of a meeting were kk-Center of career and leadership of the Turan university.

«Elite» мастер-классы.

2019 жылы 5 сәуірде «Тұран» университетінде «Өзіндік маркетинг. Жақсы жұмыс табу өнері» тақырыбында мастер-класс өтті. «Elite» рекрутинг агенттігінің өкілдері студенттерге әңгімелесуде жіберілетін қателіктер, өздерін қалай көрсету  және арманындағы жұмысты қалай табу керектігі туралы әңгімеледі. Мастер-класс алда өткізілетін «Арманындағы мансапқа қадам жасау» атты мансап жәрмеңкесі аясында өткізілді.

Кездесу ұйымдастырушысы – «Тұран» университетінің Мансап және көшбасшылық орталығы.

Никита Клюшник

Добавить комментарий

Наверх